Meteen naar de inhoud

Privacybeleid

Dit is een privacyverklaring van Stichting Aigenwies, gevestigd te Hellum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02065978. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid wordt
(b)  zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
(c)  zich aanmeldt voor de nieuwsbrief

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a)  naam, adres, e-mailadres.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

(a)  het lidmaatschap te effectueren
(b)  nieuwsbrieven te verzenden
(c)  contact met u op te nemen en te onderhouden
(d) de dienstverlening te verbeteren ; de website te optimaliseren

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Secretariaat Stichting Aigenwies, p/a Veenweg 18, 9628 TN, Siddeburen of via  voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Aigenwies.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1  Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan de volgende derden: 

(a)  Bedrijven die zich bezig houden met het registreren van bezoekersstatistieken: Google, Automattic.
(b)  Bedrijven die zich bezig houden met spamprotectie: Google, Automattic, hCaptcha.

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten in de openbare ruimte publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk bezwaar aantekent .

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.