Meteen naar de inhoud

Over Stichting Aigenwies

Bestuur in 2023. Van links naar rechts en van boven naar beneden: Hans Nijkrake, Erwin van der Laan, Jan Wolf, Bram Lindenhof, Sanne van der Geest, Ineke Timmer, Doukje van der West, Monique Holwerda
Bestuur in 2023. Van links naar rechts en van boven naar beneden: Hans Nijkrake (bestuurslid), Erwin van der Laan (bestuurslid), Jan Wolf (voorzitter), Bram Lindenhof (bestuurslid), Sanne van der Geest (wedstrijdsecretariaat), Ineke Timmer (penningmeester), Doukje van der West (bestuurslid), Monique Holwerda (secretariaat). Fotograaf: Hans Bijlaan

Stichting Aigenwies is de organiserende stichting achter het jaarlijks terugkerende recreatief volleybaltoernooi op het sportveld van Hellum, in de gemeente Midden-Groningen.

Het begon allemaal zo halverwege 1998. Een vriendengroep vatte het idee om iets leuks, iets moois te organiseren. Het moest iets zijn waar iedereen aan mee kon doen met als afsluiting een mooi feest. Met een prachtig sportveld tot beschikking werden er langzaam wat ideeën op tafel gegooid, de vriendengroep werd wat groter en er werd een brainstorm avond georganiseerd.

Tijdens deze brainstormavond kwam al vrij snel naar voren dat de behoefte en doel van iedereen hetzelfde was, namelijk het bevorderen en stimuleren van de saamhorigheid. Toen kwam de vraag hoe ga je dat dan doen, en vooral wat ga je dan organiseren. Al snel werd duidelijk dat sport en spel (samen bezig zijn) een middel kon zijn om het doel te bereiken. Een sport evenement met ter afsluiting een feestavond, dat moest het zijn. Volleybal, een laagdrempelige sport, geen contact sport en voor veel mensen toegankelijk. Het volleybaltoernooi was geboren.

Om het volleybaltoernooi een kans van slagen te geven, werd besloten een toernooi te organiseren voor de hele gemeente Slochteren, nogal ambitieus maar we gingen er voor en hebben de koppen bij elkaar gestoken, en zijn gaan nadenken hoe we het een en ander zouden gaan aanpakken en vormgeven.

Alles kost geld, zo ook het organiseren van een volleybaltoernooi. We kwamen op het idee een benefiet avond te organiseren met als doel geld in te zamelen voor het opzetten van een stichting en om onze plannen duidelijk te maken aan de genodigden. In eerste instantie leek het niet van de grond te komen, maar de moed zakte ons niet in de schoenen en we zijn door gegaan met het promoten van onze plannen. Uiteindelijk is de benefiet avond goed bezocht.

Deze benefietavond was ons eerste succes, onze plannen werden zeer positief ontvangen en er werd voldoende geld ingezameld om een stichting op te zetten. Een stichting heeft een naam, hoe gaan we heten? Conclusie en een feit was, we deden het op onze eigen manier op onze eigen wijze. Stichting Aigenwies was geboren.

Het was inmiddels 1999 en de voorbereidingen voor het eerste recreatief volleybaltoernooi voor de hele gemeente Slochteren waren begonnen, sponsoren moesten worden gezocht, wat hebben we nodig, kortom veel vragen en een hoop te doen. De Rabobank midden Groningen werd benaderd en na een zeer positief gesprek wilde de Rabobank ons financieel steunen voor tenminste vier jaar. Het volleybaltoernooi kreeg vorm, voor tenminste vier jaar zal het toernooi “Rabo Volleybaltoernooi” gaan heten en de basis was gelegd, uiteindelijk heeft de Rabobank ons 12 jaar gesteund. Door reorganisaties bij de bank paste sponsoring van het volleybal toernooi niet meer binnen het beleid van de bank. Na 12 succesvolle jaren is de stichting woningbouw Slochteren benaderd. Zij wilden graag de traditie van de Rabobank voortzetten. Door een overname is Stichting woningbouw Slochteren geen sponsor meer van het volleybaltoernooi. C1000 Spithoff Schildwolde, nu de Plus, werd benaderd en ook de fam. Spithoff was zeer positief en wilden ons graag steunen, dit doen ze al vanaf 1999 tot op de dag van vandaag.

Zo kreeg het volleybaltoernooi steeds meer vorm. Door te adverteren in de lokale krant ’t Bokkeblad werd bij steeds meer mensen duidelijk wie Stichting Aigenwies was en wat ze van plan waren.

Steeds meer mensen werden enthousiast en de eerste teams melden zich aan. Met 23 deelnemende teams in het eerste jaar en een succesvolle feestavond, waren de ingrediënten aanwezig van het volleybaltoernooi, de jaren erna, een succesvol evenement te maken.

Hellum,
Jan Wolf, voorzitter