Laatste wijziging: 9 juni 2022

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Aigenwies (de organisatie) en
bezoekers van haar evenement. Bij het betreden van de locatie van het evenement gaat u akkoord met de
volgende voorwaarden:

 1. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 2. Alle bezoekers worden voor binnenkomst op het terrein voorzien van een (18+) polsbandje. Het bandje dient duidelijk zichtbaar om de pols gedragen te worden.
  Bij onduidelijkheid over de leeftijd wordt automatisch een polsbandje voor jonger dan 18 jaar verstrekt.
 3. Het is als volwassene verboden om verstrekte alcoholhoudende dranken door te geven aan een persoon beneden de leeftijd van 18 jaar.
 4. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.
 5. Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein: alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag- en/of stootwapens, of andersoortige voorwerpen welke
  als wapen gehanteerd kunnen worden. Indien er zaken zoals bovenstaand genoemd worden aangetroffen
  bij een bezoeker zullen deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de
  toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van
  dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie. Dit geldt tevens voor wapenbezit.
 6. Discriminerende en/of provocerende teksten, voorwerpen en/of uitingen zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.
 7. Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd en onder controle van de eigenaar.
 8. Het is niet toegestaan etenswaren en/of plastic drinkgerei mee te nemen vanaf het evenemententerrein naar buiten toe.
 9. Bezoekers moeten zich houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, het beveiligingspersoneel en de verkeersregelaars.
 10. De organisatie en/of de ingehuurde beveiligingsbeambten kunnen personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 11. Bezoekers die aanstootgevend gedrag vertonen en/of voor overlast zorgen, in welke vorm dan ook en/of in kennelijke staat van dronkenschap zijn, zullen van het evenemententerrein verwijderd worden, dan wel niet toegelaten worden tot het evenemententerrein. Daarbij kan ook de Politie ingeschakeld worden.
 12. De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 13. Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze
  medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 14. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 15. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 16. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en
  foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 17. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Parkeren geschiedt geheel voor eigen risico.
 18. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.